Original Story
Reki Kawahara (Dengeki Bunko)
Original Illustration & Character Design Concept
abec
Director
Tomohiko Ito
Character Design
Shingo Adachi
Sub Character Design
Yu Yamashita
Chief Animation Director
Shingo Adachi・Yu Yamashita
Action Animation Director
Ryuta Yanagi・Tetsuya Takeuchi
Gun Animation Director
Yu Aoki
Main Animator
Kengo Matsumoto
Monster Design
Ryuta Yanagi
Prop Design
Shinobu Tsuneki・Taahiro Ishimoto
Art Director
Yusuke Takeda (Bamboo)・Takayuki Nagashima (Bamboo)
Art Setting
Yoshinori Shiozawa
Conceptual Art
Sotaro Hori(CyDesignation)
Color Setting
Kazuko Nakajima
CG Director
Ryuta Undo
Director of Photography
Atsushi Usuda
2D Works
Gaku Hirooka
Editing
Shigeru Nishiyama
Sound Director
Yoshikazu Iwanami
Effects
Yasuyuki Konno
Sound Production
Ducks Production
Music
Yuki Kajiura
Project Supervising
GENCO
Animation Production
A-1 Pictures
Produced by
SAOⅡ Project

Kirito
Yoshitsugu Matsuoka
Sinon
Miyuki Sawashiro